Om os

Bebyggelsen

Andelsboligforeningen Norgesvej er opført i 2001.

Vi er en bebyggelse på 32 et-plans kædehuse - på henholdsvis 18 huse á 85 m2 og 14 huse á 105 m2

Husene er alle med åbent køkken til stuen samt 2 værelser. 

Til hvert hus hører en carport og et lille udhus. Alle huse har en lille have.

Husene er indrettet identisk og opfylder lovens krav til seniorboliger.

 

Fællesskabet

I andelsboligforeningen Norgesvej er der plads til dig og fællesskabet. Man kan være sammen i fællesskabet i det omfang, man aktuelt har lyst og overskud til.

I fællesskabet er "det at bekymre sig om" den måde, vi omgås hinanden på. Vi tager omsorg for hinanden og giver en hjælpende hånd, hvor der er behov og hjælpen ønskes.

 

Foreningen råder over et fælleshus med faciliteter til 50 personer, samt 2 gæsteværelser. Fælleshuset og værelserne kan lejes for et beskedent beløb af og til foreningens medlemmer. Fælleshuset danner også rammen om mange fælles aktiviteter. Det forventes, at beboerne bidrager til foreningens fortsatte positive udvikling.

 

Beboerne

Beboerne er alle 50+.

 

Økonomien

Foreningen har en sund økonomi. 

 

Priser og husleje

Andelsprisen er  i størrelsesordenen

Kr 365.000 for en 85 m2 bolig og 

kr. 445. 000 for 105 m2 (2022-priser).

Prisen kan variere en del i forhold til stand og indretning.

 

Den månedlige boligudgift fastsættes ud fra de gældende låneoptagelser og har i foreningens levetid varieret fra 3.500 til 7.000 kr. 

 

Hustegning og boligindretning

Eksempel på tegning visende 85 m2 bolig.
 Boligerne kan afvige i detaljer, da de som tegningen viser er henholdsvis retvendt og spejlvendt og placeret både nord/syd og øst/vest og indrettet, så lyset falder bedst ind i forhold til opholdsrum.
Eksempel på tegning visende 85 m2 bolig.
Boligerne kan afvige i detaljer, da de som tegningen viser er henholdsvis retvendt og spejlvendt og placeret både nord/syd og øst/vest og indrettet, så lyset falder bedst ind i forhold til opholdsrum.
Eksempel på tegning visende 105 m2 bolig.
Boligerne kan afvige i detaljer, da de som tegningen viser er henholdsvis retvendt og spejlvendt og placeret både nord/syd og øst/vest og indrettet, så lyset falder bedst ind i forhold til opholdsrum.
Eksempel på tegning visende 105 m2 bolig.
Boligerne kan afvige i detaljer, da de som tegningen viser er henholdsvis retvendt og spejlvendt og placeret både nord/syd og øst/vest og indrettet, så lyset falder bedst ind i forhold til opholdsrum.